Högstrand 124, 780 67 SÄLEN Tel: 0280-224 05 Mobil: 0703-127 509  E-post: info@schaktteknik.com